Данъчно признати разходи за дарения

Един от начините да подкрепите проекта T.R.A.P. и да помогнете за ремонта и изграждането на младежки център, в който младежите до 18 г. да могат да посещават различни уроци, кръжоци и работилници в сферите на изкуства, музика, танци, екология, литература и IT науки напълно безплатно, е като станете корпоративен спонсор на фондация Тротоара.

Ако вашата компания направи дарение към фондацията, за да подкрепи ремонта на физическото място T.R.A.P., разходите за дарения могат да бъдат данъчно признати при следните условия (чл. 31, ал. 1-4 от ЗКПО – Закон за корпоративно подоходно облагане).

Дарението трябва да е в размер до 10% от счетоводната печалба на компанията-дарител и да е направено в полза на фондация Тротоара чрез документ, удостоверяващ дарението. В замяна на това фондация Тротоара издава сертификат за направеното дарение.

Ако вашата компания подкрепи събитията, свързани с култура, музика, и екология, които организираме за събиране на средства за ремонта на физическото място T.R.A.P. , данъчният закон насърчава и меценатството като признава счетоводните разходи за дарения в размер до 15 на сто от счетоводната печалба на компанията-дарител при условията и по реда на Закона за меценатството.

Общият размер на разходите за дарения, които се признават за данъчни цели, трябва да е до 65% от счетоводната печалба.

Categories: Новини

Запишете се, за да получавате новини и събития от Тротоара

ads
asdasd
© 2018 Фондация Тротоара. Всички права запазени.

ИСКАМ ДА ПОДКРЕПЯ!

youtube