fbpx

P2019.01 – Рециклиране

Какво?

Събиране, разделяне и рециклиране на пластмаса, метал, стъкло, дрехи, хартия.

Начало на програмата: 1.02.2019

Край на програмата: 1.12.2019

Защо?

Защото планетата е болна! Защото ние сме причината! Защото ние сме лекарството!

Цели

Рециклиране на следните материали:

 1. 500 кг пластмаса
 2. 2000 кг желязо и стомана
 3. 500 кг алуминий
 4. 500 кг стъкло
 5. 500 кг дрехи
 6. 2000 кг хартия

Участници:

200 човека на възраст 12 – 18 години.

20 човека на възраст 18+ години.

10000 човека онлайн.

Въздействие

Намаляване на боклука в градовете с общо 6000 кг.

Повишаване на осведомеността за проблема с отпадъците и ползите от рециклирането.

Осигуряване на дрехи за участниците и други бенефициенти*.

Подход

Нашата цел е да започнем събирането и рециклирането на отпадъчни материали заедно с тийнейджърите от TRAP обществото, до момента над 200 деца, заедно с доброволци от фирмите като ментори и мениджъри и да достигнем до обществото чрез споделяне в различните онлайн мрежи.

Вторичните суровини ще бъдат събирани в TRAP. Веднъж седмично ( или по често ако е необходимо ) ще ходим до пункта за вторични суровини и ще продаваме събраните материали с цел набиране на средства за Младежки център TRAP.

Програмата ще се ръководи от доброволци от различни компании и фирми с идеята да работят заедно с трапърите върху рекламирането на програмата и постигането на целите ѝ.

Ще се създадат повтарящи се Фейсбук събития, съдържащи информация за напредъка и постиженията. Седмичният отчет ще се качва в събитието с количеството рециклирани отпадъци. Ще бъде създадена фото галерия, която ще отразява събрането на отпадъци.

На TRAP фестивала през декември 2019 ще се направи изложба и представяне на резултатите.

За мотивация ще има награди за първите 3 трапъри събрали най–много отпадъци във всяка от категориите материали.

За всеки 10 кг отпадъчни материали се дава 1 точка за членска карта на TRAP.

Ресурси

Бюджет: TRAP наем, сметки и организационни такси

Допълнителни средства: 18 награди за победителите

Възможности за доброволци

Следните възможности за доброволци са налични:

 1. Разкажете на другите – споделяне на събитията, привличане на нови участници и ученици.
 2. PR дейности и контакт с медиите и други организации.
 3. Подготвяне на информация, материали и статии за осведомяване относно програмата.
 4. Видеозаснемане и редактиране на дейности за нашия YouTube канал.
 5. Помощ с транспортирането на материалите до пункта за вторични суровини (TRAP има кола).
 6. Координиране и ръководене на трапърите в разделянето на материалите на различни категории.
 7. Организиране събирането на отпадъци по подходящ начин в TRAP, преди да бъдат закарани до пункта за вторични суровини.
 8. Помощ в писането на доклади, събирането на снимки и информация и управление на Фейсбук събитията и материалите за уеб страницата по време на цялата програма.
  Проследяване на напредъка в събираните количества отпадъци.
 9. Организиране на работилници за създаване на неща от рециклирани и отпадъчни материали.

Допълнителна информация

Този проект е страхотна възможност да осведомим младите хора за проблема с отпадъците по целия свят. Можем да използваме този проект, за да правим седмични или месечни събития, да участваме в странични дейности и да си сътрудничим с различни организации и кампании. Включването на младите хора към проблема с отпадъците и рециклирането е едно от най-важните неща днес. Знанията и удовлетворението, които ще получат при извършването на тази доброволна дейност, ще ги мотивира да продължат тази програма и в бъдеще.

*бенефициент-облагодетелствано лице

Може да прочетете тази публикация и на: Английски

Запишете се, за да получавате новини и събития от Тротоара

ads
asdasd
© 2024 Фондация Тротоара. Всички права запазени.

ИСКАМ ДА ПОДКРЕПЯ!

youtube