fbpx

Стаж и практика в Народно читалище “Тротоара 2020” за студенти от СУ

Януари – Декември 2024

Народно читалище „Тротоара“, основано през 2020 г. е независима организация, целяща да осигури подкрепа и среда за развитие на младежта, чрез създаването на общност. 

Читалището работи в различни области като музика, доброволчество, театър, екология и образование, както и управлява младежки център „TRAP“ в София, предоставяйки безплатен достъп до материална база, включваща компютърна зала, звукозаписно студио и места за срещи на ученици и младежи. 

НЧ „Тротоара“ сътрудничи с университети, училища и компании, реализирайки стотици проекти в различни области, включително фестивали, концерти и доброволчески занимания за малки и големи.

Студентска практика и стаж в НЧ Тротоара 2020

Продължителност: 90 часа с възможност за удължение и съобразен с изискванията на СУ.

Стажът се провежда, както на място в сградата на НЧ “Тротоара 2020” на адрес ул. „Братя Миладинови” 26, така и дистанционно, или в комбиниран формат. Допълнителна сграда се намира на улица „Луи Айер“ №34, като в момента се ремонтира и подготвя за бъдещи дейности. 

Специалности, към които е ориентиран стажа:

“Икономикa и финанси”, “Стопанско управление”, “Счетоводство”, финанси и дигитални приложения”, “Философия”, “Психология”, “Социология”, “Политология”, “Културология”, “Библиотечно-информационни науки”, “Публични информационни системи”, “Публична администрация”, “Европеистика”

Дейностите, в които може да участвате:

 • Управленски дейности: Проектно планиране и комуникация, управление и мениджмънт на широк спектър от събития, включително фестивали, концерти, подкасти, онлайн събития, студентски партита
 • Изследователски дейности: Провеждане на изследвания и проучвания свързани с младежи, участие в културни проекти за процеси и дейности свързани с читалищата и живота на тийнейджърите в България и света
 • Административни дейности: Финансово управление и бюджетиране, съдействие с административни задачи, като комуникация с корпоративни партньори, човешки ресурси и социално предприемачество, CSR
 • Доброволчески дейности: Организиране и участие в доброволчески акции и събития, както и в различни обществени инициативи
 • Менторски дейности: подкрепа на психосоциалното адаптиране на ученици и тийнейджъри, съдействие в техните занимания
 • Международен обмен: Комуникиране с чуждестранни организации, включване в международни програми като Erasmus и European Solidarity Corps

Основна Цел на програмата:

 • Попълване на организационния капацитет на читалището
 • Предоставяне на обучение в реална среда, подкрепяща професионалното развитие на студентите и придобиване на практически опит
 • Разширяване на дейността на читалището
 • Насърчаване на дългосрочното ангажиране на стажантите в читалището, включително и срещу бъдещо заплащане

От вас се изисква: 

 • Да сте отговорни и мотивирани
 • Да сте студент в Стопански или Философски факултет на СУ
 • Да притежавате качества като творческа нагласа, гъвкавост, оптимизъм и толерантност
 • Да имате интерес в сферата на социалните дейности, създаването и управлението на проекти
 • Да имате интерес в работата с управление на хора и подрастващи ученици
 • Да имате интерес или опит в сферата на доброволчеството
 • Да цените участието в каузи и образователни дейности

Как да кандидатствам?

Кандидатите трябва да изпратят кратко мотивационно писмо, в което изразяват своя интерес за участие в програмата. CV и портфолио са препоръчителни, но не задължителни. Всеки кандидат ще бъде поканен на интервю, като фокусът му е да идентифицира кандидати, които споделят ценностите и ангажимента на читалището. 

Кандидатите ще бъдат избирани въз основа на тяхната мотивация и потенциал да допринесат към целите на програмата и дейностите на читалището.

Можете да кандидатствате на:

info@trotoara.com / 0893774010

За повече информация: https://trotoara.com/ 

Годишни отчети на дейността на читалището: https://trotoara.com/annual-reports/

Други места, на които можете да ни откриете: 

IG – https://www.instagram.com/trap.trotoara/ 

FB – https://www.facebook.com/trotoaracom 

YT – https://www.youtube.com/@Trotoara

LI – https://linkedin.com/company/narodno-chitalishte-trotoara-2020

Медиите за нас: https://tinyurl.com/trotoaranews

Запишете се, за да получавате новини и събития от Тротоара

ads
asdasd
© 2024 Фондация Тротоара. Всички права запазени.

ИСКАМ ДА ПОДКРЕПЯ!

youtube