fbpx
bedroom - 262

ЗА ПРОЕКТА

TRAPът е авторски сериал тип “риалити”, насочен към младите хора. С него целим да развием тяхната фантазия, да ги научим да работят в екип. Да ги включим в интересни дейности от сферата на медиите и да им помогнем с тяхното себеизразяване.

В TRAPът участниците играят себе си в среда на на творчески срещи и взаимно опознаване. Всеки един епизод предоставя възможност за лесно приобщаване на нови участници, заедно с техните идеи и вдъхновение.

Творческата среда, която постепенно оформя идеи, развиващи се във времето и изграждайки своята идентичност.

ВЛОГ!

Първата ни стъпка е влог, в който събираме различни по характер младежи, които да обсъждат теми свързани с техните проблемите – изолация, депресия, реч на омразата, употреба на наркотици, различни форми на дискриминация и др.

Като крайна цел поставяме развитието на YouTube канал, в който да могат младите хора имат свободата да на себеизразяването си в една създадена от тях среда.

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

 

Развитие на фантазията при участниците

 

 

Развитие на уменията в сферата на медиите, себеизразяване

 

 

Възможност за деца в риск да работят заедно в екип

 

ТЪРСЕНИ РЕЗУЛТАТИ / KPI’s

 

Общ брой участници

 

 

Брой сесии Х брой участници

 

 

Минути видео съдържание

 

 

Достигната публика

 

ЗАЩО?

 

Нашите ценности

Вдъхновение, творчество, изкуство, труд, развитие, работа в екип, умения

Важни теми за Тротоара

Деца в риск работят заедно в екип, създават продукт, учат се на нови умения, развиват въображението и фантазията си

Какво: Младежки онлайн сериал с развлекателно-образователен характер.
Защо: За да включим максимален брой деца в риск и намалени възможности в интересна, градивна и сплотяваща инициатива.
Как: Регулярни срещи, обсъждане, работа в екип, изработка на сценарии, видеозаснемане и монтаж, популяризиране на продукцията, запис на музика и др.
Кога: 2022 г.
Къде: В TRAP
Кой: Ръководител от НЧ “Тротоара 2020”, ученици от София, ментори

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

Проектът е подкрепен от Kids Care – неправителствена организация базирана в Лондон и създадена от Деси Ламбина.

Да защити и запази доброто здраве на децата, живеещи в институционални домове в България, чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на благотворителни и нестопански организации, които работят за намиране на подходящи приемни семейства и осиновителни семейства за такива деца.

Да предотвратява и облекчава бедността в България сред децата, младите хора и семействата, които са изложени на риск да изоставят децата си в България чрез предоставяне на безвъзмездни средства, вещи и услуги на нуждаещи се лица, каквито настойниците преценят за добре.

Запишете се, за да получавате новини и събития от Тротоара

ads
asdasd
© 2024 Фондация Тротоара. Всички права запазени.

ИСКАМ ДА ПОДКРЕПЯ!

youtube