fbpx

Клуб по социална отговорност и доброволчество в НПМГ

Социалната отговорност и свързаните с нея доброволчество, благотворителност, корпоративна социална отговорност и активното участие в неправителствения сектор са основополагаща част на съвременното демократично общество.

Средата в България е още млада и недостатъчно развита в сравнение с останалите европейски и напреднали държави.

Включете се и разберете

Какво е доброволчество и защо е важно то за обществото?
Кои са главните предизвикателства и начините за неговото развитие?
Какво е корпоративна социална отговорност?
Какво е граждански и неправителствен сектор?
Каква е разликата между стопанска и нестопанска дейност?
Как участието в гражданската сфера дава възможности за личностно и кариерно развитие?
Благотворителност – работа на държавата или наша лична отговорност?
Как социалната отговорност помага на бизнеса?
Искаме да сме активни – как, къде, какво, защо, кога?
Практика – Доброволчество. Организиране на събития и доброволчески акции. Създаване и презентиране на каузата ни.

ВОДЕЩ

DSC_3436

Деян Пламенов Янков

Завършил НПМГ през 2002 със специалност химия
Член на УС на НПМГ Алумни Клуб
Основател на Фондация Тротоара
Председател на Народно читалище “Тротоара 2020”
Номиниран за будител на годината през 2020
Управител на фирми Орфеус Медия и Алто Медия
Специалист и консултант в управлението на бизнес процеси и ERP системи, управление на софтуерни проекти, програмист

ПРОГРАМА

1. Въведение в социалните дейности. Какво е доброволчество и неправителствен сектор?
2. Видове организации и начини на сдружаване. Закон за Юридическите Лица с Нестопанска Цел и закон за читалищата. Как да учредим ЮЛНЦ? Как да формулираме мисия, визия, цели?
3. Доброволчество. Как да бъдем доброволци? Как да организираме доброволчество? Управление на задачи, доброволци и процеси.
4. Практика – включване в доброволческа акция.
5. Практика – организиране на доброволческа акция
6. Благотворителност. Набиране на средства и финансиране на кауза. Crowdfunding. Организиране на събития. Управление на кампании.
7. Практика – организиране на благотворително събитие – музика.
8. Практика – организиране на благотворително събитие – гейминг.
9. Практика – организиране на благотворително събитие – физически труд.
10. Практика – организиране на благотворително събитие – онлайн.
11. Корпоративна социална отговорност. Комуникация и управление.
12. Практика – представяне на каузата ни пред бизнеса.

Свободни места: 5 – 25

Честота на провеждане: 1 път седмично на място в НПМГ или онлайн

Брой срещи: 12

Продължителност: 1 до 2 учебни часа с междучасие

Запишете се!

EMAIL: info@trotoara.com / Тел. +359 893 77 40 10 / IG: @trap.trotoara / FB: trotoaracom

Запишете се, за да получавате новини и събития от Тротоара

ads
asdasd
© 2024 Фондация Тротоара. Всички права запазени.

ИСКАМ ДА ПОДКРЕПЯ!

youtube